Arbejde vi udfører

Skorstensfejning:

Fejning og rensning af skorstene.

Røgrørsrensning:

Rensning af røgrør.

Ildstedsrensning:

Rensning af oliekedler, brændekedler, pillefyr, brændeovne, halmfyr, røgovne m.m.

Brandpræventivt tilsyn:

Skorstene og fyrsteder efterses for fejl og mangler.

Energimåling:

Energimåling af oliefyrfor at fastslå udnyttelsesgraden i % samtfyrets nuværende tilstand.

Fræsning af skorsten:

For at forebygge en evt. skorstensbrand, fræses kraftig sodbelægning (glanssod) ud.

Allikereder/Allikeriste:

Allikereder udtages og allikerist oplægges på toppen af skorstenen så de ikke kan bygge mere.

Aspirotor:

Roterende røghætte sikrer mod røgnedslag og øger trækket i skorstenen.

Twister:

Selvjusterende røghætte som forhindrer røgnedslag.

Isodor skorstensforing:

Montering af isodor skorstensforing, mod løbesod og for at muliggøre evt. nedsættelse af røgtemperaturen.

Stålforing:

Montering af stålforing i eksisterende skorstene så meget lav røgtemperatur ikke bliver et problem.

Tagtrin:

Levering og montering af tagtrin, for sikker adgangsvej til skorsten på tag.

 

Varmepumpe service:

Service på luft/luft varmepumper - for bedre indeklima og mindre varmeregning.
 

Tagrenderensning:

adgangsvej Rensning af tagrender på alle typer ejendomme - for at sikre at regn fra tag ledes til afløb.
 

Ventilation:

adgangsvej Rensning af ventilationsanlæg herunder genvex - for et bedre indeklima.